Koneksi internet anda terputus. Tunggu dan coba lagi , atau Refresh Halaman.

Symbol ASCII
ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ
✖ ✗ ✘ ♒ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ♱ ♰ ♂ ♀ ☿ ❤ ❥ ❦ ❧ ™ ® © ♡ ♦ ♢ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ☹ ☮ ۞ ۩
εїз ☎ ☏ ¢ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✍ ✌ ☢ ☣ ☠ ☮ ☯ ♠ ♤ ♣ ♧ ♥
♨ ๑ ❀ ✿ ψ ♆ ☪ ☭ ♪ ♩ ♫ ℘ ℑ ℜ ℵ ♏ η α
ʊ ϟ ღ ツ 回 ₪ 卐 ™ © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℅ № ⇨ ❝ ❞ # & ℃

◠ ◡ ╭ ╮ ╯ ╰ ★ ☆
⊙¤ ㊣★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤ ◥▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚╔ ╗╬ ═ ╓ ╩ ┠ ┨┯ ┷┏┓┗ ┛┳⊥﹃﹄┌ ┐└ ┘∟「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅ ﹉﹊﹍﹎╭╮╰ ╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^ ∵∴‖︱ ︳︴﹏﹋﹌ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ぃ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ £ ❤ 。◕‿◕。 ✎ ✟ஐ ≈ ๑۩۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ➹ ~.~ ◕‿-。 ☀☂☁【】┱ ┲ ❣ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ ㊚ ㊛ *.:。✿*゚‘゚・

⊙¤㊣★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤ ◥▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚╔ ╗╬ ═ ╓ ╩ ┠ ┨┯ ┷┏┓┗ ┛┳⊥﹃﹄┌ ┐└ ┘∟「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅ ﹉﹊﹍﹎╭╮╰ ╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^ ∵∴‖︱ ︳︴﹏﹋﹌ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ぃ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ £ ❤ 。◕‿◕。 ✎ ✟ஐ ≈ ๑۩۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ➹ ~.~ ◕‿-。 ☀☂☁【】┱ ┲ ❣ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ ㊚ ㊛ *.:。✿*゚‘゚・

◊ ♥ ╠ ═ ╝▫ ■ ๑ » « ¶ ஐ © † εïз ♪ ღ ♣ ♠ • ± ° •ิ. • ஐ இ * × ○ ▫ ♂ • ♀ ◊ © ¤ ▲ ↔ ™ ® ☎ εїз ♨ ☏ ☆ ★ ▽ △ ▲ ∵ ∴ ∷ # ♂ ♀ ♥ ♠ ♣ ♧ ♤ ♧ ♡ ♬ ♪ ♭ ♫♪ ﻬ ஐღ ↔ ↕ ↘••● ¤ ╬ ﹌ ▽ ☜♥☞

♬ ✞ ♥ ♕ ☯ ☭ ☠ ☃
α в c ∂ ε f g н ι נ к ℓ м η σ ρ q я s т υ v ω x y z άв ς đ έ f ģ ħ ί ј ķ Ļ м ή ό ρ q ŕ ş ţ ù ν ώ x ч ž Å Á Ä Ã å á ä ã æ ß b c © Ð d é ê f ƒ g h ï î j k £ m Ñ ñ η ô õ ø
Þ þ p q ® § š t ú û µ v w x ý ÿ z ž ¿ ¶ $ € ¤¨¨¤ ¤¨¨¤


(¨`v´¨) (¨`v´¨)
isнιηε
»-(¯`v´¯)-» »-(¯`v´¯)-» •:*:• •:*:•

¯`°¤.¸.¤ ¯`°¤.¸.¤ ¸¸.•*´¯`v´¯`*•.¸¸ ¸¸.•*´¯`v´¯`*•.¸¸

(¯`•._) (¯`•._) •´`•.¸.» •´`•.¸.»

¸¸.•´°¤ ¸¸.•´°¤ »--» »--»

() () ¤´¯`-´¯`¤ ¤´¯`-´¯`¤

°o.O °o.O .•´¸.•´¨¤ .•´¸.•´¨¤

-»¦«- -»¦«

☺☻♥♦♣♠•◘○◙♂♀♪♫☼►◄↕‼¶§▬↨↑↓→←∟↔▲▼ !"#$%♣c÷\à☺☻♥♦♣♠•◘○◙♂♀♪♫☼►◄↕‼¶§▬↨↑↓→←∟↔▲▼ !"#$%♣c÷\à
◕‿◕

❤ ツ ♥ ☺ ☻ ♦ ♣ ♠ • ◘ ○ ◙ ♀ ♂ ♪ ♫ ☼ ► ◄ ↕ ‼ ¶ § ▬ ↨ ☆ ℓ εïз ☠♫✈☹☺☻∞♥♣©®☎☑☞▲
▼׬|»¤¸„ø¤º☮☆●♫★♥☆♪¤«|¬☺☻♥♦♣♠•◘○♂
☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮
♪♫✈☺†∞♥♣©® ☎ ☑☞

$%^&@!$%*()[]{}

♪♥♫◦°°◦°°◦♫♥♪?

.(....\............../....)
. \....\........... /..../
...\....\........../..../
....\..../´¯.I.¯`\./
..../... I....I..(¯¯¯`\
...I.....I....I...¯¯.\...\
...I.....I´¯.I´¯.I..\...)
...\.....` ¯..¯ ´.......'
....\_________.·´

¯`v´¯)
.`·.¸.·´ ¸.·´¸.·´¨) ¸.·*¨)
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨ `*~*~*☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ぃ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ £ ❤ 。◕‿◕。 ✎ ✟ஐ ≈ ๑۩۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ➹ ~.~ ◕‿-。 ☀☂☁【】┱ ┲ ❣ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ ㊚ ㊛ *.:。✿*゚‘゚・

⊙¤ ㊣★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤ ◥▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚╔ ╗╬ ═ ╓ ╩ ┠ ┨┯ ┷┏┓┗ ┛┳⊥﹃﹄┌ ┐└ ┘∟「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅

Group faces 1: ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(×̯×)۶

Group faces 2: ⊙▂⊙ .. ⊙0⊙ .. ⊙︿⊙ .. ⊙ω⊙ .. ⊙﹏⊙ .. ⊙△⊙

Group faces 3: ●▂● .. ●︿● .. ●ω● .. ●﹏● .. ●▽● .. ●△●

Face 1: ಠ_ಠ

Face 2: ಥ_ಥ

Face 3: ¯\(°_o)/¯

Face 4: ب_ب

Face 5: ◕ ‿ ◕

Face 6: m(><)m

Face 7: o(╥﹏╥)o

Face 8: //(ㄒoㄒ)//

Face 9: {{{(>_<)}}}

Princess Leia StarWars: @-_-@ .. @-.-@ .. @>.<@

Butterfly: εїз

Fish to right: ><((((º>

Fish to left: <º))))><

Rabbit:
( ) ( )
(* .*)
("__")

Music Box: lıllı ((((|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|)))) ıllı

Ipod:
╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ♫
╚═══╝♪♪

Shotgun: ︻┳═一


Men with banner:

............(0 0)
.---oOO-- (_)-----.
╔═════════════════╗
║ Type your message here!..║
╚═════════════════╝
'----------------------oOO
........|__|__|
.......... || ||
....... ooO OooDecorate your signature:

*´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•` ¤ Type your name here


Malibu Hotels: |̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ |

Regular cigaritte: (̅_̅_̅(̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅̅()ڪ

Lucky strike cigaritte: (̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̲̲̅̅̅l̲̅u̲̅c̲̅k̲̅y̲̲̅̅̅ _̅_ ̅_̅() ڪے

Marlboro cigaritte (̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅l̲̅b̲̅o̲̅r̲̅o ̲̅̅ _̅_̅_̅() ڪے

Injection: ┣▇▇▇═─

ECG: √v^√v^√♥

Band Aid: ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )

Girls flowers on head:
✿◕ ‿ ◕✿

❀◕ ‿ ◕❀

❁◕ ‿ ◕❁

✾◕ ‿ ◕✾

ASCII 0 : (kosong)
ASCII 1 :☺
ASCII 2 :☻
ASCII 3 :♥
ASCII 4 :♦
ASCII 5 :♣
ASCII 6 :♠
ASCII 7 :•
ASCII 8 :◘
ASCII 9 :○
ASCII 10 :◙
ASCII 11 :♂
ASCII 12 :♀
ASCII 13 :♪
ASCII 14 :♫
ASCII 15 :☼
ASCII 16 :►
ASCII 17 :◄
ASCII 18 :↕
ASCII 19 :‼
ASCII 20 :¶
ASCII 21 :§
ASCII 22 :▬
ASCII 23 :↨
ASCII 24 :↑
ASCII 25 :↓
ASCII 26 :→
ASCII 27 :←
ASCII 28 :∟
ASCII 29 :↔
ASCII 30 :▲
ASCII 31 :▼
ASCII 32 :
ASCII 33 :!
ASCII 34 :"
ASCII 35 :#
ASCII 36 :$
ASCII 37 :%
ASCII 38 :&
ASCII 39 :'
ASCII 40
ASCII 41
ASCII 42 :*
ASCII 43 :+
ASCII 44 :,
ASCII 45 :-
ASCII 46 :.
ASCII 47 :/
ASCII 48 :0
ASCII 49 :1
ASCII 50 :2
ASCII 51 :3
ASCII 52 :4
ASCII 53 :5
ASCII 54 :6
ASCII 55 :7
ASCII 56 :8
ASCII 57 :9
ASCII 58 ::
ASCII 59 :;
ASCII 60 :<
ASCII 61 :=
ASCII 62 :>
ASCII 63 :?
ASCII 64 :@
ASCII 65 :A
ASCII 66 :B
ASCII 67 :C
ASCII 68
ASCII 69 :E
ASCII 70 :F
ASCII 71 :G
ASCII 72 :H
ASCII 73 :I
ASCII 74 :J
ASCII 75 :K
ASCII 76 :L
ASCII 77 :M
ASCII 78 :N
ASCII 79 :O
ASCII 80 :P
ASCII 81 :Q
ASCII 82 :R
ASCII 83 :S
ASCII 84 :T
ASCII 85 :U
ASCII 86 :V
ASCII 87 :W
ASCII 88 :X
ASCII 89 :Y
ASCII 90 :Z
ASCII 91 :[
ASCII 92 :\
ASCII 93 :]
ASCII 94 :^
ASCII 95 :_
ASCII 96 :`
ASCII 97 :a
ASCII 98 :b
ASCII 99 :c
ASCII 100 :d
ASCII 101 :e
ASCII 102 :f
ASCII 103 :g
ASCII 104 :h
ASCII 105 :i
ASCII 106 :j
ASCII 107 :k
ASCII 108 :l
ASCII 109 :m
ASCII 110 :n
ASCII 111
ASCII 112
ASCII 113 :q
ASCII 114 :r
ASCII 115 :s
ASCII 116 :t
ASCII 117 :u
ASCII 118 :v
ASCII 119 :w
ASCII 120 :x
ASCII 121 :y
ASCII 122 :z
ASCII 123 :{
ASCII 124 :|
ASCII 125 :}
ASCII 126 :~
ASCII 127 :⌂
ASCII 128 :Ç
ASCII 129 :ü
ASCII 130 :é‚
ASCII 131 :â
ASCII 132 :ä
ASCII 133 :à
ASCII 134 :å
ASCII 135 :ç
ASCII 136 :ê
ASCII 137 :ë
ASCII 138 :è
ASCII 139 :ï
ASCII 140 :î
ASCII 141 :�ì
ASCII 142 :Ä
ASCII 143 :�Å
ASCII 144 :�É
ASCII 145 :æ
ASCII 146 :Æ
ASCII 147 :ô
ASCII 148 :ö
ASCII 149 :ò
ASCII 150 :û
ASCII 151 :ù
ASCII 152 :ÿ
ASCII 153 :Ö
ASCII 154 :Ü
ASCII 155 :¢
ASCII 156 :£
ASCII 157 :�¥
ASCII 158 :₧
ASCII 159 :ƒ
ASCII 160 :á
ASCII 161 :í
ASCII 162 :ó
ASCII 163 :ú
ASCII 164 :ñ
ASCII 165 :Ñ
ASCII 166 :ª
ASCII 167 :º
ASCII 168 :¿
ASCII 169 :⌐
ASCII 170 :¬
ASCII 171 :½
ASCII 172 :¼
ASCII 173 :¡
ASCII 174 :«
ASCII 175 :»
ASCII 176 :░
ASCII 177 :▒
ASCII 178 :▓
ASCII 179 :│
ASCII 180 :┤
ASCII 181 :╡
ASCII 182 :╢
ASCII 183 :╖
ASCII 184 :╕
ASCII 185 :╣
ASCII 186 :║
ASCII 187 :╗
ASCII 188 :╝
ASCII 189 :╜
ASCII 190 :╛
ASCII 191 :┐
ASCII 192 :└
ASCII 193 :┴
ASCII 194 :┬
ASCII 195 :├
ASCII 196 :─
ASCII 197 :┼
ASCII 198 :╞
ASCII 199 :╟
ASCII 200 :╚
ASCII 201 :╔
ASCII 202 :╩
ASCII 203 :╦
ASCII 204 :╠
ASCII 205 :═
ASCII 206 :╬
ASCII 207 :╧
ASCII 208 :╨
ASCII 209 :╤
ASCII 210 :╥
ASCII 211 :╙
ASCII 212 :╘
ASCII 213 :╒
ASCII 214 :╓
ASCII 215 :╫
ASCII 216 :╪
ASCII 217 :┘
ASCII 218 :┌
ASCII 219 :█
ASCII 220 :▄
ASCII 221 :▌
ASCII 222 :▐
ASCII 223 :▀
ASCII 224 :α
ASCII 225 :ß
ASCII 226 :Γ
ASCII 227 :π
ASCII 228 :Σ
ASCII 229 :▬
ASCII 230 :µ
ASCII 231 :τ
ASCII 232 :Φ
ASCII 233 :Θ
ASCII 234 :Ω
ASCII 235 :δ
ASCII 236 :∞
ASCII 237 :φ
ASCII 238 :ε
ASCII 239 :∩
ASCII 240 :≡
ASCII 241 :±
ASCII 242 :≥
ASCII 243 :≤
ASCII 244 :⌠
ASCII 245 :⌡
ASCII 246 :÷
ASCII 247 :≈
ASCII 248 :°
ASCII 249 :∙
ASCII 250 :·
ASCII 251 :√
ASCII 252 :ⁿ
ASCII 253 :²
ASCII 254 :■
ASCII 255 :*

Previous
Next Post »

Recent Posts

Online Photoshop